bunny-sample

bunny-sample

Žena v rukaviciach bije muža

Rozvod vo Švajčiarsku


Žena v rukaviciach bije muža

Niekedy sa manželstvo končí jeho zánikom, čiže rozvodom. V dnešnej dobe to už nie je nič nezvyčajné, ale aj tak je to proces nepríjemný v tom lepšom prípade, ak je pár bezdetný, pre obe strany.

Počet rozvodov vo Švajčiarsku klesá každým rokom od roku 2010 (22081) až na 16737 rozvodov v roku 2014. S počtom rozvodov klesá aj percentuálna rozvodovosť z 54,4% (2010) na 40,9% (2014).

V porovnaní zo Slovenskom je tento stav 1015 rozvodov v roku 2010 (48,1% rozvodovosť) a 10514 v roku 2014 (42,9% rozvodovosť). V obidvoch prípadoch (SK a CH) je priemer trvania rozvedeného manželstva približne 15 rokov.

Najjednoduchší spôsob ako ukončiť manželstvo je samozrejme obojstranná dohoda, tz. žiadosť o rozvod podpíšu obidvaja manželia. Takúto žiadosť nemusíte obhajovať odôvodnením, ale prikladáte k nej tzv. dohodu o dôsledkoch rozvodu (Vereinbarung über die Scheidungsfolgen). V nej si dohodou rozdelíte majetok a špecifikujete starostlivosť o deti, alimenty na deti, manželské výživné, rozdelenie súdnych poplatkov atď.)

 

Prečítaj si aj: Svadba vo Švajčiarsku

 

V opačnom prípade, čiže ak jeden z manželov s rozvodom nesúhlasí, resp. nepodpíše žiadosť o rozvod, je možné manželov rozviesť až po 2 ročnej odluke. Toto pravidlo má výnimky v ojedinelých prípadoch, napr. fyzické násilie. Právnik je vo veci rozvodu odporúčaný, aj keď nie je povinný. Súdne pojednávanie sa zvyčajne koná na príslušnom kantonálnom súde vášho bydliska.

Nezabudnite, že pri rozvode môže byť uplatňované tzv. manželské výživné. Znamená to, že súd rozhodne podľa kritérií (dĺžka manželstva, rozdelenie úloh v manželstve, zdravotný stav, vek, vzdelanie, finančné zabezpečenie atď) o určitej dobe, kedy musí jeden z manželov platiť výživné tomu druhému.

Pri výpočte výživného u detí sa prihliada na finančnú potrebu detí alebo ide o 10% – 15% z čistého príjmu pre jedno dieťa a 20% – 25% z čistého príjmu pre dve deti. Výživné pre deti sa platí až po dosiahnutie ich dospelosti (18 rokov) alebo po ich vstup na pracovný trh.

 

Zdroj: www.ch.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.