bunny-sample

bunny-sample

Cestujúci

Skoro milión pasažierov bez cestovného lístka vo Švajčiarsku


V posledných rokoch zaznamenali prepravcovia vo Švajčiarsku výrazný nárast cestujúcich bez platného cestovného lístka, pričom mnohí z nich sú notorické prípady.

Teraz sa prepravné spoločnosti rozhodli zasiahnuť. Aktuálne eviduje švajčiarsky register cestujúcich bez lístka, zriadený v roku 2019, celkovo 918 000 osôb. 

V čase jeho založenia obsahoval zhruba 400 000 záznamov – a to i napriek pandémii tento počet každoročne kontinuálne stúpa. Neskôr vzrástol na 727 000 v roku 2021 a na konci roku 2022 dosiahol už 820 000. Do registra sa zapisujú cestujúci, ktorí nemajú platný cestovný lístok alebo predložia len čiastočne platný lístok.

Zhruba v dvoch z troch prípadov boli problémoví pasažieri už opakujúci sa, pričom sedem percent z nich bolo prichytených šesťkrát alebo častejšie. Tieto notorické prípady sú zodpovedné za viac ako 30 percent všetkých incidentov, zatiaľ čo len 40 percent predstavujú osoby, ktoré tak učinili po prvýkrát. 

Prečítajte si aj: Osobná preprava SwissTrans spája Slovensko so Švajčiarskom

Je alarmujúce, že počet opakovaných prípadov je tak vysoký, najmä vzhľadom na to, že register je dynamický a záznamy sa po dvoch rokoch vymažú. Podľa Reto Hügliho, mediálneho hovorcu Alliance Swisspass, je jedným z dôvodov nárastu počtu prichytených pasažierov bez lístka zvýšený počet cestujúcich. 

V štvrtom kvartáli 2023 dosiahol počet osobokilometrov prepravených železnicami 5,6 miliardy, čo je výrazne viac v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Výrazne k tomuto nárastu prispieva aj zvýšený počet kontrol.

Aby sa odstrašili potenciálni pasažieri bez lístka, pokuta je progresívna – 90 švajčiarskych frankov pri prvom porušení, 130 švajčiarskych frankov pri druhom a 160 švajčiarskych frankov pri treťom. Po štvrtom porušení pravidel zvyčajne nasleduje trestné oznámenie.

Ako však ukazujú údaje, odstrašujúci efekt stále nie je dostatočný. Preto plánujú prepravné spoločnosti združené v Alliance Suisse Pass zaviesť nový model, ktorý by v prípade opakovania priestupku výrazne zvýšil pokuty – až na dvoj- či trojnásobok súčasných sadzieb.

Naopak, osoby, ktoré porušia pravidlá po prvýkrát, by mali byť potrestané miernejšie alebo dokonca úplne bez sankcie. Hovorca Federálneho úradu pre dopravu, ktorý vykonáva dohľad nad odvetvím, potvrdil príslušné rokovania.

Autor: Andrej Holdys

Zdroj: 20 Minuten

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

      1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
      2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps

    Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.