bunny-sample

bunny-sample

Logo ZSvŠ

Slávnostné podujatie pri príležitosti 50. výročia založenia Združenia Slovákov vo Švajčiarsku a zároveň jeho konečné


Logo ZSvŠ

Uplynul jeden celý mesiac vraj od slávnostného založenia Združenia Slovákov vo Švajčiarsku.

Bola som pravdepodobne na podujatie prihlásená ako posledná a to i napriek  pozvaniu, ktoré bolo zaslané novozvoleným výborom  už v letných mesiacoch. Osobne mňa nič neťahalo na slávnostné podujatie, nakoľko rozhodnutím  výboru ZSvŠ ku sklonku roka 2018 som bola veľmi sklamaná. Rozhodnutie neprinieslo  dobrú náladu, skôr vážnu úvahu.

Generálne zhromaždenieZSvŠ  25. marca 2017 zvolilo kompletne desaťčlenný výbor. Pri posledných októbrových voľbách 2019 vo Švajčiarsku  dosiahlo 32 percent žien politický mandát, s hlasovacím právom žien získaným až v roku 1971. Aké šťastie pre slovenskú komunitu vo Švajčiarsku. Novozvolený výbor dosiahol  80 percentné  ženské  zastúpenie. Staršia generácia už nemala miesto vo výbore, ale mala obrovskú nádej v silu práce, angažovanosti a dostatočného národného povedomia. Na moju otázku, ako sa bude pokračovať s generáciou z roka 1968, som si prečítala v Slovenských zvestiach 2/2017:

Z. Bodoríková uistila p. M. van Ooijen, že sa bude aj naďalej snažiť, tak ako doteraz, organizovať podujatia, ktoré budú dostupné aj pre staršiu generáciu

Prešli týždne, mesiace, čakali sme, verili sme, zbytočne. Dovolím si pripomenúť minuloročný priebeh osláv pri príležitosti 50. výročia príchodu do Švajčiarska, ktorým výbor ZSvŠ prejavil minimálny záujem o skupinu pokročilého veku. Niektorí dostali  príležitosť poďakovať sa  za prijatie v roku 1968 na významných politických miestach – švajčiarsky parlament v Berne, kantonálna vláda v Zürichu. Nič viac, nič menej, detské a rodinné aktivity zaplnili stránky krajanského časopisu Slovenské zvesti a najvzácnejšie kultúrne podujatie – Fašiangy. Škoda, že mladý prevažne ženský  výbor si nezvolil motto  činnosti – Spoločne napred – smer bez rozdielnosti veku a základného bodu stanov spolku.  Krátkodobá  orientácia bez etickej hodnoty. Ľahšie bolo bleskurýchle rozhodnutie výpredaja spolku za nízku cenu.

Sklamanie z chvíľkovej činnosti predstavenstva ZSvŠ som dlho nemohla pochopiť, hľadala som vážnu príčinu. A predsa ma niečo 6.oktobra 2019 ťahalo do Zúrichu. Bola som  v roku 1969 pri zakladaní spoločnej myšlienky, že sa v novozvolenej cudzine veľmi potrebujeme, že sa chceme spoznávať, stretávať a voľne našou rečou rozprávať. Pokiaľ mi možnosti dovolili, pracovala som  spolu s mojím holandským manželom, ktorý bol prvým zahraničným členom spolku. Nerátali  sme  peniaze  vynakladané na pozvania slovenských umelcov. Neboli sme unavení z organizovania viacerých ciest na Slovensko s vybranými švajčiarskymi hudobnými telesami. Záležalo nám, aby po otvorení slobodných dverí domova spoznali naše slovenské vlastnosti a videli krásu krajiny i švajčiari. 

 

Prečítajte si aj: Zuzana Čaputová, prvá prezidentka Slovenskej republiky

 

Pri pohľade na zavesené plagáty v priestoroch sály farského domu Bruder Klaus v Zürichu  som si v mysli premietala mnohé hodnotné podujatia vytvorené aktívnymi Slovákmi a Slovenkami bez rozdielu veku a povolania. Potrebovala  som čas uvedomiť si realitu nie založenia spolku, ale jeho smutné a beznádejné ukončenie. V zmätku pocitov som nemohla oslavovať jeho začiatok, bol to falošný názov podujatia. Mnoho pripravených stoličiek zostalo prázdnych, ľudia sa dištancovali a zvlášť novousadlíci, mladé rodiny a ich početné deti. Malá skupinka bývalých si uvedomila, že sme nepotrební, nezaujímaví, jednoducho starí.

A predsa sme roky mysleli na domov, túžili vrátiť sa, spievali naše krásne piesne, recitovali skvosty slovenskej poézie, chutnali výborné dobroty našej kuchyne a cukrárne,  boli sme spojení, aj keď nie všetci krajania vo Švajčiarsku. Spolok mal výhrady na určité skupiny, občas potriasol svedomím iných premýšľajúcich. Aspoň pri konečnej sa patrilo ospravedlniť, poprosiť o zmierenie, podať ruku a poželať dobro. Koncertné vystúpenie skupiny Milana Veróny virtuózne ladilo moju dušu a hlavne  ovládaná  klávesnica  jazzového rytmu menila  mojím vnútrom obrazy pätdesiatročného trvania Združenia Slovákov vo Švajčiarsku.

Pomalým stmievaním nedeľného odpoludnia v Zürichu som zacítila potrebu a nutnosť včas opustiť slávnosť, kde mi chýbali známe, dobré, spoľahlivé, verné slovenské tváre a chýbylo mi aspoň skromné poďakovanie. Vyznamenanie bývalým predsedom ZSvŠ  udelené prítomným predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pánom JUDr. Ján Varšom, CSc. bolo nami vysoko hodnotené a tešíme sa z neho. Neprítomnosť pani Gitky Truskovej a mnohoročného  aktívneho predsedu pána Bohuša Šťastného, nespomenutie mena zosnulej predsedníčky Dr.Alojzie Meier zatienilo priebeh podujatia. Boli sme traja prítomní zakladajúci členovia. Podľa vzorného švajčiarskeho zvyku a tradície sa hlavne zakladajúcim osobám verejne poďakuje, to by bola slávnosť.

50. výročie založenia SZvŠ

Môj skorý smutný odchod zo spomienkového podujatia ma bude ešte dlho sprevádzať. Poučil ma, že i napriek sklamaniu a umlčaniu spolku, mám voľnosť ďalej žiť v slovenskom duchu, prikláňať sa k nemu a jeho vždy  chrániť – trojičný zákon. Nie je práve potešujúce čítať  v slovenských médiách o príčine skrachovania päťdesiatročného trvania ZSvŠ, ale sme svedkami ponáhľajúcej sa zmeny spoločnosti, jej predstáv a túžob. Dovolím si  pridať krátky výňatok článku na internetovej stránke USŽZ:

Nebýva zvykom, aby sa na slávnosti, ktorú pripomína vzácne číslo 50, niečo definitívne končilo. Skôr sme na výročných podujatiach primkli k spoločnému formátu, na ktorom sa bilancuje, hodnotí, vylupujú najradostnejšie okamihy, pospomína. Na ľudí, činy, na všetko to, čo zostáva a mobilizuje, ďalej motivuje. Päťdesiatka v živote Združenia Slovákov vo Švajčiarsku je ale v deň jej slávnostnej pripomienky v nedeľu, 6. oktobra v Zürichu, žiaľ, aj konečnou.

Nie je ľahké nájsť prijateľné riešenie k vytvoreniu jednoty. Nutnosť je však prejaviť úctu, ponúknuť jej tie najvhodnejšie podmienky. Úcta sa v dnešnom svete pomaly stráca, individualizmus ju dusí. Tak veľmi sme sa všetci zmenili.

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.