bunny-sample

bunny-sample

Červené auto

Slovákovi zabavili na hraniciach auto. Dostal sa k nemu až po 5 dňoch


Červené auto

Rakúska hraničná kontrola sa postarala o najhoršie chvíle v živote Romana, ktorý noc prespal vo svojom zadržanom aute na parkovisku.

Pán Roman je Slovák žijúci a pracujúci vo Švajčiarsku s platným povolením B. V piatok 25. septembra približne o 22.30 hod. prechádzal na svojom aute so švajčiarskymi značkami hraničný priechod Au (CH) – Lustenau (AT).

Švajčiarsku hranicu prešiel bez zdržania, ale rakúska hraničná kontrola jeho auto zastavila. Hraničné kontroly sú v aktuálnej pandemickej situácii celkom bežné, takže predpokladal iba bežnú kontrolu.

Hneď na začiatku sa podrobil dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Po predložení dokladu totožnosti (občiansky preukaz) a dokladov od auta, nasledovala kontrola auta.

Asi po 10 minútach ho podľa jeho slov arogantne požiadali, aby si prešiel do kancelárie. Úsmev na tvári pánovi Romanovi zamrzol, keď sa od prítomnej colníčky dozvedel, že za auto musí zaplatiť clo.

Prekvapený Roman sa hneď pýtal na dôvody, ale na svoje otázky odpovede nedostal. Po 4 hodinách dohadovania sa priamo v kancelárii, sa všetci vrátili ku autu. Neprešiel ani jeho návrh, že sa s autom vráti späť do Švajčiarska.

Colníci si nafotili stav tachometra, stav auta, potom vykonali jeho podrobnú kontrolu a Roman dostal do ruky faktúru so sumou 5 999 € s tým, že ak nezaplatí, auto sa stane majetkom Rakúskej republiky. Vtedy sa aj dozvedel, že dôvodom má byť Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, článok 215.

 

Prečítajte si aj: Chcete kúpiť nové auto vo Švajčiarsku? S povolením typu B ušetríte 27 %

 

Toto nariadenie sa týka používania dopravných prostriedkov fyzickými osobami s obvyklým pobytom na colnom území Únie. Keďže pán Roman preukázal svoju totožnosť občianskym preukazom, ktorý je vydaný aj na základe trvalého pobytu na území SR, hraničná kontrola predpokladala jeho obvyklý pobyt na colnom území EÚ.

Slovák samozrejme pri sebe takú hotovosť nemal a aj keby mal, nebol ochotný zaplatiť, pretože bol presvedčený, že ide o nedorozumenie. On predsa pracuje a žije vo Švajčiarsku, auto kúpil vo Švajčiarsku na lízing a je opatrené švajčiarskou ŠPZ.

Rakúski colníci mali však na situáciu iný pohľad, takže auto zabavili. Z vozidla si zobral všetky veci a pod vplyvom vyhrážok v obkľúčení colníkov s rukami na zbraniach odovzdal kľúče a doklady.

V sobotu ráno približne o 5.00 hodine sa ocitol bezradný na hraniciach. Keďže nemal kde ísť a bol unavený, zaklopal na dvere colnice s tým, že by sa chcel vyspať vo svojom aute, čo mu bolo umožnené.

V aute ale nezaspal. Bola mu zima a takisto sa snažil získať cez internet informácie k jeho problému.

Auto na mape

Zdroj: Pixabay

Okolo 8.00 hodine prešiel pešo ku švajčiarskym colníkom, kde sa chcel informovať na možnosti, ktoré v jeho situácii má. Zrejme o jeho situácii boli už Švajčiari oboznámení, pretože ho nenechali ani dohovoriť a poslali ho riešiť problém tam, kde problém má.

Zavolal teda kolegovi, ktorý po Romana prišiel, aby ho odviezol približne 140 kilometrov do jeho prenajatého bytu. Cestou sa Slovák ešte snažil volať na viaceré čísla vrátane Veľvyslanectva SR vo Viedni, ale keďže bol víkend, nikde nebol úspešný.

V nedeľu si zase vybavil požičanie auta od kolegu, aby sa v pondelok mohol dostaviť k prejednaniu svojho prípadu na Zollamt Hohenems. Samozrejme požičané auto nechal na švajčiarskej strane a peši prešiel na rakúsku hranicu.

Tam ho čakal 3 hodinový výsluch o osobných a rodinných pomeroch, po ktorom sa vrátil späť domov s tým, že rozhodnutie padne do 2 dní.

Na druhý deň dostal pán Roman ešte email, aby poslal komisii, ktorá má na starosti jeho prípad švajčiarsku pracovnú zmluvu, povolenie k pobytu a kópiu nájomnej zmluvy.

Veľký balvan spadol zo srdca Slovákovi až v stredu, keď ho zase cez email informovali, že si má auto prísť vyzdvihnúť. Bez ospravedlnenia sa a bez náhrady škody, ktorá mu vzniknutou situáciou vznikla.

 

Prečítajte si aj: Clo za dovezené auto do Švajčiarska - sťahovanie

 

Príbeh pána Romana sme konzultovali aj s Centrom podpory pre clo a spotrebné dane (Finančné riaditeľstvo SR), kde sme poslali svoje otázky.

V akom prípade je osoba označená za osobu s obvyklým pobytom na colnom území Únie?

Obvyklý pobyt nie je jednoznačne právne definovaný. Na určenie obvyklého pobytu je potrebné vyhodnotiť sériu okolností vzťahujúcich sa na jednotlivé prípady. Obvyklý pobyt nie je trvalý pobyt alebo bydlisko, pričom však nemožno vylúčiť, že môžu byť totožné. Spravidla by sa pri obvyklom pobyte malo jednať o miesto, kde osoba má centrum, ťažisko svojho života, svojich záujmov s ohľadom na svoj rodinný, pracovný a sociálny život.

Ako sa má zachovať občan SR v podobnej situácii? Koho má kontaktovať, keď potrebuje pomoc?

V obdobných situáciách je potrebné prípadné problémy prioritne konzultovať s tými orgánmi daného členského štátu, ktoré sú kompetentné vo veci konať. V tomto konkrétnom prípade by sa mal pán Roman obrátiť na colný orgán Rakúskej republiky, prípadne Ministerstvo financií Rakúskej republiky. Kontaktovanie zastupiteľského úradu SR sa taktiež nevylučuje.

Ako predchádzať podobnej situácii do akej sa dostal pán Roman?

Zvyčajne by cestujúci prestupujúci hranice EÚ mali vedieť preukázať relevantnými dokladmi vlastnícke práva k dopravným prostriedkom, ktoré používajú pre prechode hranicou EU, k tovaru ktorý prepravujú ako aj dokladmi, ktoré dokazujú väzbu k niektorému členskému štátu EÚ alebo tretej krajiny. Keďže preukazovanie týchto skutočností sa môže v rôznych prípadoch líšiť a závisí aj od posúdenia kontrolných orgánov, jednoznačne definované odporúčania Vám poskytnúť nedokážeme.

Naše odporúčania pre Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku na záver:

  1. Ak prechádzate vozidlom so švajčiarskou ŠPZ hranicu smerom do EÚ, svoju totožnosť preukazujte cestovným pasom a nie občianskym preukazom.
  2. Ak prechádzate vozidlom so švajčiarskou ŠPZ hranicu smerom do EÚ, majte pri sebe aj povolenie na pobyt vo Švajčiarsku.
  3. Ak prechádzate vozidlom so švajčiarskou ŠPZ hranicu smerom do EÚ, majte pri sebe aj kópiu švajčiarskej pracovnej zmluvy a nájomnej zmluvy.

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.