Slovenské Zvesti

Tlačový orgán Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. Od roku 2013 vychádzal 4x za rok. Vydavateľ: Združenie Slovákov vo Švajčiarsku. Posledný zodpovedný redaktor a grafická úprava: Mgr. Lenka Valachová. Tretie vydanie v roku 2019 bolo tým posledným.

Slovenské Zvesti


Tlačový orgán Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. Od roku 2013 vychádzal 4x za rok. Vydavateľ: Združenie Slovákov vo Švajčiarsku. Posledný zodpovedný redaktor a grafická úprava: Mgr. Lenka Valachová. Tretie vydanie v roku 2019 bolo tým posledným.