bunny-sample

bunny-sample

Starý muž drží palicu

Sociálne poistenie vo Švajčiarsku


Starý muž drží palicu

Každé povolenie na pobyt vo Švajčiarsku musí byť kryté aspoň základným zdravotným poistením, ktoré je len jedným z množstva položiek komplexného balíka sociálneho zabezpečenia.

Komplikovanému systému plnému skratiek je ešte komplikovanejšie porozumieť, a tak prinášame aspoň základný prehľad s vysvetlením jednotlivých položiek sociálneho zabezpečenia.

AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung) – dôchodkové a pozostalostné poistenie

IV (Invalidenversicherung) – poistenie invalidity

EO (Erwerbsersatzordnung) – poistenie vyrovnávania príjmov

MSE (Mutterschaftsentschädigung) – poistenie náhrady za materskú dovolenku

AHV, IV a EO/MSE sú súčasťou prvého piliera a sú povinné pre všetkých bez rozdielu od veku 17 rokov do odchodu na dôchodok (alebo invalidita ai.), čiže štandardne pre ženy do veku 64 a pre mužov do veku 65 rokov. AHV zabezpečuje základné potreby poisteného po odchode z aktívneho pracovného života alebo zmierňuje finančné dopady pre pozostalých.

Platenie IV je určené pre prípad invalidity, čiže čiastočne kryje náklady spojené so stratou príjmu v prípade, že zo zdravotných dôvodov musíte aktívny pracovný život opustiť pred dôchodkovým vekom.

Aj napriek tomu, že s povolením na pobyt typu L, B alebo C sa nezúčasňujete vojenskej, či civilnej služby, musíte prispievať (muži) aj do poistenia vyrovnávania príjmov (EO), ktorý je práve na to určený. Pre ženy je určené poistenie náhrady za materskú dovolenku (MSE). Ak ste zamestnaný, vaše AHV/IV/EO/MSE odvody vám zamestnávateľ automaticky strháva.

V prípade, že ste nezamestnaný, platíte si svoje AHV/IV/EO/MSE odvody sám. Ak ste ženatý/vydatá a vaša “polovička” zarába aspoň 9 334 CHF. ročne (údaj za kantón SG), platí vám vaše AHV/IV/EO/MSE vo výške vypočítanej podľa príjmu, ale najmenej 480 CHF. za rok. Táto suma je minimálny príspevok aj pre študentov do veku 25 rokov. 

EL (Ergänzungsleistungen) – poistenie doplnkovej dávky

Toto sociálne poistenie je využívané v prípade, keď vám na základné životné náklady nepostačuje váš dôchodok alebo máte vysoké náklady na zdravotnú starostlivosť (úraz, choroba, ai.).

 

Prečítajte si aj: Dôchodky na troch pilieroch

 

BV (Berufliche Vorsorge) – odpracovaný dôchodok

Ak AHV (prvý pilier) pokrýva základné potreby, tak BV (druhý pilier) slúži na udržanie životnej úrovne, ktorú ste si ako pracujúci mohli dovoliť. Tento pilier je povinný pre všetkých zamestnancov, ktorí ročne zarobia aspoň 21 150 CHF. Po odchode do dôchodku vám zabezpečuje približne 60% príjmu z posledného obdobia pred dôchodkom.

Privat Vorsorge

Tretím pilierom je individuálne sociálne poistenie, ktoré si každý môže nastviť podľa výšky svojho príjmu. Ak máte povinnosť podávať daňové priznenie vo Švajčiarsku, tak na niektoré položky z tretieho piliera si môžete uplatniť odpočet.

ALV  (Arbeitslosenversicherung) – poistenie v nezamestnanosti

Ak zarábate v priemere aspoň 500 CHF. mesačne, ste automaticky prispievateľom aj do fondu nezamestnanosti. Týka sa to však iba zamestnancov, čiže napríklad živnostník sa s problémom nezamestnanosti musí vyrovnávať sám. Pre nárok dávky v nezamestnanosti je ako prvá podmienka, nutnosť platiť do fondu nezamestnanosti za posledných 24 mesiacov aspoň 12 mesiacov.

Poistenie v nezamestnanosti sa rozdeľuje rovným dielom medzi zamestnanca a zamestnávateľa po 1,1%. Čiže mesačne sa za zamestnanca odvádza do fondu nezamestnanosti 2,2% z brutto príjmu, ak jeho ročný brutto príjem neprekročil 126tis. CHF. Toto poistenie vám zabezpečuje počas nezamestnanosti 70% alebo 80% vášho posledného príjmu.

KV  (Krankenversicherung) – základné zdravotné poistenie

Základné zdravotné positenie je povinné pre všetkých s pobytom vo Švajčiarsku. Výber poisťovne, modelu (napr. výška franchise) a samotné platby si zabezpečuje každý autonómne. Mimo základného poistenia sa môžete slobodne rozhodnúť pre prídavkové zdravotné poistenie, a to podľa individuálneho zváženia možností a rizika.

UV (Unfallversicherung) – úrazové poistenie

NBU (Nichtberufsunfall-Versicherung) – úrazové poistenie nezávislé od zamestnania

UV je ďalším povinným poistením pre zamestnancov vo Švajčiarsku. Úrazové poistenie (UV) sa vzťahuje na škody spôsobené pri úraze alebo chorobe z povolania, čo zahŕňa zdravotnú starostlivosť ako aj finančnú podporu. Toto poistenie zahŕňa napríklad aj cestu do práce a z práce. Ak pracujete pri jednom zamestnávateľovi nejmenej 8 hodín za týždeň, je tiež povinné úrazové poistenie nezávislé od zamestnania (NBU).

 

Zdroj: www.ahv-iv.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.