bunny-sample

bunny-sample

Nahnevaný muž

Šokovaný Slovák musí uhradiť približne 16-tis. frankov. Môže sa to stať aj vám


Nahnevaný muž

Neznalosť zákona neospravedlňuje nikoho a nebude to tak ani v tomto prípade. Po 4 rokoch vo Švajčiarsku má Slovák zaplatiť švajčiarskej poisťovni 16-tis. frankov.

Ak prídete do Švajčiarska len za zárobkom, nie je nič výnimočné, že vaša rodina zostane na Slovensku a vy za ňou pomerne často cestujete. Ak sa však vaša rodina nachádza v kategórii nezaopatrený rodinný príslušník, platia tvrdé pravidlá.

To, že po príchode do Švajčiarska a obdržaní povolenia na pobyt sa automaticky musíte nahlásiť do zdravotnej poisťovne v krajine helvétskeho kríža, vie asi každý. Možno nie každý vie, že takisto potrebné je odhlásenie sa zo slovenskej zdravotnej poisťovne. Avšak to, že odhlásiť zo slovenskej poisťovne musíte aj nezaopatrených rodinných príslušníkov, ktorých musíte nahlásiť do švajčiarskeho sociálneho (čiže aj zdravotného) systému vie len málo kto.

Nevedel to ani Slovák, ktorý chce zostať v anonymite. Po 4 rokoch, čo odišiel za prácou pod Alpy, mu od švajčiarskych úradov prišla výzva na zaplatenie faktúry v hodnote približne 16 000 frankov. Po prvotnom šoku si začal zisťovať informácie a zistil, že zrejme nepoznal dostatočne legislatívu.

Keď odišiel do Švajčiarska, 6 mesačné dieťa s manželkou na materskej dovolenke zostali na Slovensku. Po dvoch rokoch dostali do rodiny ďalší prírastok, a tak manželka bola na materskej v jednom kuse 4,5 roka, z toho 4 roky manžel pracujúci v zahraničí.

Počas tohto obdobia boli manželka a deti stále poistení v slovenskej zdravotnej poisťovni a samozrejme využívali na Slovensku zdravotnú starostlivosť. Manželka taktiež poberala prídavky na deti a rodičovský príspevok, čo bolo zrejme v rozpore so zákonom.

Podľa Tomasa Králika, ktorý pôsobí vo Švajčiarsku v oblasti financií a poisťovníctva a venuje sa tomuto prípadu, Slovákovi nezostáva nič iné ako zaplatiť. “Ak do zahraničia za prácou odchádza jeden z manželského páru a na Slovensku zanecháva nezaopatreného rodinného príslušníka, musí sa zo slovenskej zdravotnej poisťovne odhlásiť aj tento príslušník, pretože sa naňho vzťahuje sociálne a zdravotné poistenie štátu, v ktorom pracuje člen rodiny,” vo všeobecnosti prezradil pán Králik.

Ako ďalej uviedol, v tomto konkrétnom prípade sa mala manželka s dieťaťom, tak isto ako to urobil jej manžel, odhlásiť zo slovenskej zdravotnej poisťovne a prihlásiť sa do tej švajčiarskej. To isté malo nastať aj v sociálnej oblasti. Žena poberala sociálne dávky na deti na Slovensku, ale poberať ich mala podľa pána Králika vo Švajčiarsku.

“Ak manželia chceli, aby manželka s deťmi žili na Slovensku, ideálne je vystavenie prenosného dokumentu E106, po novom S1. Takto by mohla manželka s deťmi využívať zdravotnú starostlivosť na Slovensku s tým, že slovenská zdravotná poisťovňa by si náklady refundovala u tej švajčiarskej,” vysvetlil nám poisťovací expert.

 

Prečítajte si aj: Cudzinci platia vo Švajčiarsku automaticky viac za poistenie vozidla

 

Slovenská zdravotná poisťovňa prišla na túto nezrovnalosť po 4 rokoch. Pravdepodobne si informácie overovali aj v sociálnej poisťovni a následne vystavili za toto obdobie faktúru za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, za pôrod, za sociálne dávky a zaslali ju k refundácii švajčiarskej strane. Tá sumu uhradila a teraz si nárokuje refundáciu u samotného Slováka.

Pán Králik nám tiež vysvetlil, kto je podľa zákona nezaopatrený rodinný príslušník. “Je ním napríklad nezaopatrené dieťa, manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku, či manžel alebo manželka, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov. Je ním aj manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť, je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nepoberá dávku v nezamestnanosti,” uviedol niekoľko príkladov.

Je pravdepodobné, že manželia si budú teraz nárokovať vyplatenie prídavkov na deti (Kinderzulage) za posledné 4 roky vo Švajčiarsku, čo im aspoň z časti môže vrátiť finančné straty. Na druhej strane sa môžu obávať aj výrazného navýšenia nákladov. To by mohlo nastať v prípade, že by si švajčiarska zdravotná poisťovňa nárokovala zaplatiť za posledné 4 roky základné zdravotné poistenie (Grundversicherung) od tých členov tejto rodiny, ktorí mali byť a neboli poistení vo Švajčiarsku.

Ak sa nachádzate v podobnej situácii a chcete predísť, či už finančným alebo administratívnym nepríjemnostiam, určite si zistite informácie o vašom konkrétnom prípade. Tie vám môže poskytnúť napríklad aj pán Králik, ktorý má prehľad a skúsenosti vo finančnej a poisťovacej oblasti vo Švajčiarsku, ale aj na Slovensku.

 

Zdroj: www.tomaskralik.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.