bunny-sample

bunny-sample

Univerzitná knižnica

Štúdium na vysokej škole vo Švajčiarsku


Univerzitná knižnica

Vysokoškolské štúdium (terciálne vzdelávanie) vo Švajčiarsku poskytujú univerzity a odborné vysoké školy (Fachhochschulen, Hautes Écoles Spécialisées, Scuole Universitarie Professionale) a viacero iných inštitúcií vyššieho vzdelávania (napr. pedagogické vysoké školy).

Okrem týchto inštitúcií poskytujú študijné programy aj súkromné vysoké školy. Štúdium na nich je založené na anglo-americkom systéme vzdelávania a nie je vo Švajčiarsku uznané.

Zoznam všetkých uznaných alebo akreditovaných vysokoškolských inštitúcií je na stránke Rektorskej konferencie švajčiarskych univerzít (www.crus.ch). Vo Švajčiarsku sa uskutočnila v roku 2012 reforma vyššieho vzdelávania, ktorej cieľom bolo vytvoriť celošvajčiarsky vysokoškolský priestor.

Univerzity

Vo Švajčiarsku je 12 univerzít (10 kantonálnych a 2 federálne technologické inštitúty). Štúdium sa uskutočňuje v nemeckom jazyku (univerzity v Bazileji, Berne, Lucerne, St. Gallene, Zürichu, Federálny technologický inštitút v Zürichu), francúzskom jazyku (univerzity v Ženeve, Lausanne, Neuchâteli a Federálny technologický inštitút v Lausanne), nemeckom a/alebo francúzskom (univerzita vo Fribourgu) alebo talianskom jazyku (univerzita v Lugane).

Podmienky na prijatie

Podávanie prihlášok je podľa univerzity a odboru spravidla od januára do apríla. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je maturitné vysvedčenie uznané švajčiarskou vzdelávacou inštitúciou a znalosť jazyka, v ktorom sa bude štúdium uskutočňovať (nemecký, francúzsky alebo taliansky). Univerzita rozhoduje o tom, či uchádzač so zahraničným maturitným vysvedčením spĺňa podmienky na prijatie.

Od slovenských uchádzačov sa vyžaduje maturitné vysvedčenie a doklad o prijatí na akreditovanú vysokoškolskú inštitúciu v krajine, kde získali maturitu. Takýto doklad o prijatí sa nevyžaduje, ak uchádzač vykonal prijímaciu skúšku vo Fribourgu. Táto sa skladá z jazykovej skúšky a testov z povinných predmetov a predmetu, ktorý určí univerzita. Skúšky sa konajú dvakrát ročne – v júni a septembri, prihlásiť sa treba spravidla do 15. apríla a 30. júna.

Záujemcovia o túto skúšku môžu absolvovať vo Fribourgu prípravný kurz. Poplatok za skúšku je 600 CHF., prípravný kurz (trojmesačný) stojí 5200 CHF.

 

Prečítajte si aj: Švajčiarsky vzdelávací systém

 

Odborné vysoké školy

Vo Švajčiarsku je 8 odborných vysokých škôl (niekedy označované ako univerzity vyššieho odborného vzdelávania alebo univerzity aplikovaných vied). Štúdium na odborných vysokých školách trvá spravidla 3 roky.

Pri umeleckých odboroch je štúdium dlhšie (4 roky a viac). Štúdium sa končí udelením diplomu (Diplom, diplôme). Vyučovacím jazykom je nemčina, francúzština a taliančina (6 odborných vysokých škôl sa nachádza v nemeckej časti Švajčiarska, 1 v talianskej a 1 vo francúzskej časti).

Podmienkou prijatia na odborné vysoké školy je maturitné vysvedčenie zo strednej odbornej školy, resp. maturitné vysvedčenie z gymnázia (vyžaduje sa jeden rok praxe). Podmienky stanovujú a výber zabezpečujú jednotlivé školy. Vyžaduje sa znalosť príslušného vyučovacieho jazyka.

Záujemcovia o niektoré študijné odbory, napríklad umelecké odbory a sociálna práca, musia vykonať prijímacie skúšky.

www.sbf.admin.ch – Federálny úrad pre vedu a vzdelávanie

www.sciex.ch – Švajčiarsky štipendijný fond

www.sciex.sk – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond

www.switch.ch – zoznam VŠ

www.all-about-switzerland.info – informácie o vzdelávaní vo Švajčiarsku

www.swissuniversity.ch – informácie pre zahraničných študentov o štúdiu na švajčiarskych univerzitách

www.crus.ch – Rektorská konferencia švajčiarskych univerzít, informácie o študijných možnostiach a podmienkach prijatia na švajčiarske university

www.vkhs.ch – informácie o prípravných kurzoch na vysokoškolské štúdium vo Švajčiarsku

www.agab.ch – informácie o študijných programoch na jednotlivých univerzitách

www.gwf-gsr.ch – Agentúra pre vedu a výskum www.cus.ch – Švajčiarska univerzitná konferencia

www.edk.ch – konferencia ministrov školstva jednotlivých kantónov

www.snf.ch – Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy

www.bbt.admin.ch – Federálny úrad pre profesionálne vzdelávanie a technológiu

www.kfh.ch – Rektorská konferencia švajčiarskych vysokých škôl

www.swiss-schools.ch – Švajčiarska federácia súkromných škôl

www.proff.ch – databáza učiteľov na švajčiarskych vysokých školách

www.edumenu.ch – databáza študijných programov, kurzov, konferencií a poradenských firiem

www.euraxess.ch – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Zdroj: SAIA

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.