bunny-sample

bunny-sample

Svaba nevesta a ženích

Svadba vo Švajčiarsku


Svaba nevesta a ženích

Ak príde na otázku, ktoré šaty sú tie najkrajšie, tak mnohé ženy bez váhania povedia, že tie svadobné. Aj vo Švajčiarsku máte možnosť povedať svoje “áno” tomu, pre koho si chcete tie svadobné šaty obliecť, ale nemôžete sa rozhodnúť, či sa oficiálny obrad vykoná na úrade alebo v kostole.

Vo Švajčiarsku musíte absolvovať civilný sobáš na matrike (Zivilstandsamt). V prípade, že máte záujem aj o sobáš v kostole, tak to konzultujte s vami príslušnou farnosťou a dohodnite si po civilnom sobáši ešte ten cirkevný.

Čo potrebujete k sobášu vo Švajčiarsku?

Na to, aby ste dostali povolenie na sobáš, je vo Švajčiarsku potrebné k žiadosti o sobáš (Vorbereitung der Eheschliessung) deklarovať nasledovné:

 • nastávajúci manženia sú rôzneho pohlavia
 • nastávajúci manženia sú dospelí (18 rokov)
 • ak nie sú občania Švajčiarska, tak je potrebné povolenie na pobyt vo Švajčiarsku
 • platný cestovný pas
 • rodný list alebo Familienausweis
 • osvedčenie stavu (“der Personenstandsausweis” pre Švajčiarov a “die Bestätigung über den registrierten Personenstand” pre cudzincov)
 • osvedčenie krajiny pôvodu (Ehefähigkeitszeugnis alebo Eheanerkennungserklärung)

Všetky dokumenty musia byť úradne preložené do jedného z úradných jazykov Švajčiarska, ale niektoré kantóny akceptujú aj angličtinu. Po odovzdaní všetkých dokladov na matriku sa vaša žiadosť posudzuje, čo môže znamenať aj skúmanie pravdivosti deklarovaných dokumentov cez konzulát v krajine pôvodu.

 

Prečítaj si aj: Rozvod vo Švajčiarsku

 

Prekážky na sobáš

Prekážky, pre ktoré bude povolenie na sobáš odmietnuté:

 • jeden z dvojice je už ženatý/vydatá alebo žijú v registrovanom partnerstve
 • jeden z dvojice nie je schopný rozlišovania (psychická porucha)
 • manželstvo sa uzatvára pre dôvod obchádzania zákonov krajiny
 • medzi dvojicou neexistuje blízky rodinný vzťah

Po vydaní kladného stanoviska k vašej žiadosti musíte počkať ešte 10 dní a následne máte 6 mesiacov na to, aby sa obrad uskutočnil. Priamo k obradu je potrebné “dodať” dvoch svedkov. Samotný sobáš je verejný, a tak sa ho môže zúčastniť ktokoľvek. Poplatok pre civilný sobáš sa vo Švajčiarsku pohybuje od 300 CHF. do 400 CHF., bez príplatkov k špeciálnym požiadavkám.

Po svadbe nezabudnite nahlásiť zmenu stavu, prípadne zmenu priezviska manželky na príslušné miesta (banka, AHV, vodičský preukaz, cestovný pas, zamestnávateľ atď.).

Nájdite si vám príslušnú matriku (Zivilstandsamt) vo Švajčiarsku!

Uznanie sobáša na Slovensku

Ak je potrebné, aby ste mali sobáš uznaný aj na Slovensku, musíte o to požiadať osobitnú matriku, kde si podáte žiadosť. Táto žiadosť by mala byť vybavená do 3 mesiacov. Žiadosť môžete podať na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí alebo na matrike v územnom obvode vášho trvalého bydliska na Slovensku.

 

Zdroj: www.ch.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

 1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
 2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.