bunny-sample

bunny-sample

Smutný muž a svaly

Švajčiarska štúdia spája islam s násilím na ženách


Smutný muž a svaly

Jeden z piatich mladých moslimov žijúcich vo Švajčiarsku toleruje násilie voči žene, ktorá ho podviedla. Štúdia sa zaoberala príčinnou súvislosťou s vierovyznaním, ale aj s národnosťou.

Štúdiu realizovala Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Vysoká škola aplikovaných vied) a výskumná vzorka mala pomerné zastúpenie v desiatich kantónoch Švajčiarska.

Na dotazník vo výskume s názvom “Toxická mužnosť” odpovedalo 8 300 mladistvých mužov vo veku medzi 17 a 18 rokom.

Výsledky výskumu hovoria, že každý trinásty mladý muž vo Švajčiarsku toleruje násilie páchané v rodine na manželke. Je to skupina, ktorá reagovala pozitívne na tieto dva výroky: “Ak žena podvádza svojho manžela, muž má povolené ju udrieť.” a  “Muž je hlavou rodiny a v prípade núdze sa môže presadiť násilím.”

Celkovo skupina týchto mladých mužov nie je veľká, ale je nebezpečná. Z toho istého dotazníku tiež vyplýva nadpriemerný počet nedávno spáchaných násilných trestných činnov.

 

Prečítajte si aj: Rozvod vo Švajčiarsku

 

Až jeden z piatich moslimov toleruje násilie voči ženám

Po zozbieraní a vyhodnotení údajov sa vedci zamerali na príčiny. Ich hodnotenie poukazuje na náboženstvo ako rozhodujúci faktor.

V skupine mladých mužov hlásiacich sa k náboženstvu islam, toleruje násilie na ženách v rodine každý piaty. Tento výsledok, aspoň podľa reprezentatívneho prieskumu, zodpovedá skutočnému stavu tejto problematiky na Slovensku v roku 2008, kde sa ku skúsenosti s domácim násilím prihlásila každá piata žena. Možno si pamätáte, že tento údaj bol použitý aj v názve “Iniciatívy piata žena”, ktorá na tento spoločenský problém paukazuje na Slovensku dodnes.  

Keď sa vtárime späť ku švajčiarskej štúdii, tak na opačnom konci sa nachádza skupina protestantov a skupina ateistov, kde s násilím súhlasí každý dvadsiaty.

Mladí moslimovia však nie sú jediná skupina, ktorá prekvapila jedného z autorov štúdie Dirka Baiera. Aj mladí muži hlásiaci sa ku katolíckej cirkvi tvoria zvýšený potenciál tolerancie voči násiliu. Ako sám povedal, “Aj v typicky katolíckej krajine akou je Taliansko, je rozšírený nadradený postoj k ženám (Macho-Gedank).”

Baier ďalej uviedol, že islam a katolicizmus poskytujú celkom jasnú predstavu o tom, ako to má vyzerať v rodine: muž je dominantný živiteľ rodiny; manželka je podriadená, stará sa o domácnosť a deti. Muž môže použiť násilie. Relevantné ale nie je to, čo stojí v Koráne alebo v Biblii, ale ako boli tieto rodové stereotypy osobe predkladané a ako ich prevzala. “Osoby bez vierovyznania majú menej jasný rodový obraz”, dodal na záver.

Grafika výsledkov výskumu
Foto: grafik Micha Wernli

Násilie podľa národnostného faktora

Keďže je Švajčiarsko multikultúrnou krajinou, výskumníkov zaujímal aj faktor národnej príslušnosti. Podľa štúdie iba každý dvadsiaty mladý Švajčiar toleruje domáce násilie voči ženám. Oproti nim stoja rovesníci s národnosťou zo Srí Lanky, Macedónska a Kosova, kde je to každý piaty.

Prekvapujúcim výstupom výskumu je tiež fakt, že sa nepotvrdila súvislosť medzi toleranciou násilia v rodine voči ženám a sociálnym postavením. Žiadnu významnú úlohu nezastupuje ani vzdelanie a príjem rodičov alebo to, či mladý muž žije na vidieku alebo v meste.

 

Zdroj: www.zhaw.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.