bunny-sample

bunny-sample

Švajčiarska výplatná páska

Švajčiarska výplatná páska


Švajčiarska výplatná páska

Výplatná páska (Lohnabrechnung) vo Švajčiarsku je plná skratiek, ktorým nemusí každý rozumieť. V tomto článku Vám ponúkame základné odpovede, čo sa na nej nachádza.

Všetko, čo vám zamestnávateľ na výplatnú pásku v rámci pracovnej činnosti pripočíta, sa definuje ako hrubá mzda (Bruttolohn). Keď sa pozriete na švajčiarsku výplatnú pásku, tak zistíte, že všetky odvody sú odrátané z hrubej mzdy a nie z čistej ako je tomu na Slovensku.

Následne vznikne čistá mzda (Nettolohn), ku ktorej sa v prípade potreby pripočítajú ešte položky ako rodinné prídavky na dieťa (Kinderzulage) alebo výživné. Z tejto celkovej sumy zamestnávateľ strhne príslušnú tarifa zrážkovej dane (Quellensteuer s povolením na pobyt L a B), a až to je suma na vašom účte.

Vo všeobecnosti preto platí, že nahlásiť zamestnávateľovi prídavky na dieťa sa oplatí rodičovi, ktorý zarába menej.

Hrubá mzda

Položky hrubej mzdy sú iné od zamestnávateľa k zamestnávateľovi, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že tam patrí dohodnutá mesačná fixná mzda (Monatslohn), príplatky za výkon (Leistungslohn), príplatky za nočné, víkendy a sviatky, 13 plat,  a v prípade, že si prihlásite u zamestnávateľa svoje deti, tak aj prídavky na deti. 

Čistá mzda

K tej sa dostaneme až potom, ako od hrubej mzdy odpočítame všetky sociálne odvody. Medzi základné sociálne odvody patria AHV, IV, EO, ALV, NBU, KTG a BVG.

AHV | IV | EO

AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung) je prvým pilierom dôchodkového a pozostalostného piliera povinným pre všetkých. IV je invalidným poistením a EO (MSE) sú príspevky na civilnú a vojenskú službu a na materské dávky. Ide o povinné sociálne poistenie v celkovej výške 5,125% z vášho hrubého príjmu. Rovnakú výšku na vaše poistenie prispieva aj Váš zamestnávateľ.

 

Prečítajte si aj: Zdravotné poistenie vo Švajčiarsku

 

ALV

Do fondu poistenia v nezamestnanosti (Arbeitslosenversicherung) prispievate 1,1% zo svojho hrubého príjmu ak neprekročíte hranicu 148 200 CHF za rok. Pri prekročení tejto hranice platíte stále odvod 1,1% do výšky 148 200 CHF, ale všetko nad Vám odpočet znižuje na 0,5%. Aj na toto poistenie prispieva rovnakou sumou Váš zamestnávateľ.

NBU

Len vo vašej réžii je úhrada úrazového poistenia (Nichtberufsunfall), ktoré nie je pracovným úrazom. Výška odvodov závisí od zmluvy s poisťovňou. Úrazové poistenie (BU), ktoré sa týka pracovného úrazu, hradí v plnej výške zamestnávateľ.

KTG

Nemocenské poistenie (Krankentaggeldversicherung) nie je povinné, ale odporúčané. Výška odvodu sa zvyčajne pohybuje medzi 0,5 a 3,0 percentami odpočtu z hrubej mzdy. Zamestnanec sa na tomto odvode spolupodieľa maximálne vo výške 50%, ale zamestnávateľ môže tieto náklady prebrať výlučne na seba.

BVG

Druhý pilier (Berufliche Vorsorge) dôchodkového poistenia je povinný len pre pracujúcich, ktorí zarábajú viac ako 21 150 CHF ročne. Príspevok Vám zdvojnásobuje váš zamestnávateľ a jeho výška závisí od predmetnej zmluvy so sociálnou poisťovňou.

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie na Slovensku je odvodom na výplatnej páske zamestnanca. Vo Švajčiarsku za zdravotné poistenie zodpovedá každý jeden poistenec sám alebo v prípade maloletosti jeho rodič. Preto odvod za zdravotné poistenie na švajčiarskej výplatnej páske nenájdete.

 

Zdroj: www.ahv-iv.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.