bunny-sample

bunny-sample

Švajčiarsky pas

Švajčiarske občianstvo


Švajčiarsky pas

Po rozhodnutí zotrvať vo Švajčiarsku natrvalo, sa časom pravdepodobne budete zaujímať aj o švajčiarske občianstvo. Na získanie švajčiarskeho občianstva, potrebujete splniť federálne, kantonálne a obecné podmienky.

Federálne podmienky platia pre celé Švajčiarsko rovnako, ale každý kantón, či obec sa môžu ešte vyznačovať osobitnými predpismi, ktoré v danom kantóne, či obci musíte splniť.

Z pohľadu naturalizácie si o švajčiarske občianstvo môžete požiadať, ak ste vo Švajčiarsku žili minimálne 12 rokov. Tento federálny predpis ďalej stanovuje dobu medzi 10 a 20 rokom života ako “doppelt gerechnet”, čiže si každý rok započítate dvojnásobne.

Podmienkou pre udelenie švajčiarskeho občianstva, čo sa následne bude skúmať na lokálnej úrovni, je vaša kultúrna a sociálna integrácia, dodržiavanie právnych predpisov a riziko vnútornej a vonkajšej bezpečnosti Švajčiarska, čo do veľkej miery znamená vašu bezúhonosť.

Pri kantonálnych a obecných pravidlách je podstatné to, kde ste v čase podania žiadosti o švajčiarske občianstvo prihlásený k pobytu. Ako už bolo povedané, každý kantón, či obec sa môžu vyznačovať osobitnými predpismi, takže pre príklad uvedieme pravidlá mesta Wil v kantóne St. Gallen.

Popri podmienkach, ktoré sú stanovené na federálnej úrovni, v kantóne St. Gallen musíte byť vlastníkom povolenia na pobyt skupiny C, takisto je nutné, aby ste boli prihlásený k pobytu v tomto kantóne najmenej 8 rokov a posledné 4 roky pred podaním žiadosti musíte mať nahlásený pobyt v meste Wil.

Na tieto dve dĺžky pobytu v kantóne (8 rokov) a v obci (4 roky) si nemôžete uplatniť už spomenuté “doppelt gerechnet”. Ďalšou nutnosťou je samozrejme dobrá znalosť nemeckého jazyka na úrovni aspoň B1, aby ste boli schopný komunikovať s úradmi a s miestnym obyvateľstvom. Z neformálnych podmienok je to hlavne znalosť švajčiarskych a miestnych zvyklostí, záujem o veci verejné a tiež znalosť zásad budovania štátu a jeho histórie.

V prípade, že v meste Wil ste prihlásený k pobytu menej ako posledných 5 rokov pred podaním žiadosti, obecné pravidlá mesta požadujú od žiadateľa o švajčiarske občianstvo, aby prešiel pripomienkovým konaním spoločenstva a miestnej cirkvy. Tu sa s námietkou proti udeleniu občianstva, môžu prihlásiť občania Švajčiarska, miestne organizácie, cirkev atď.

Kantonálny poplatok za prijatie a vybavenie (nemusí byť pozitívne) žiadosti je v kantóne St. Gallen 2000 CHF. a federálny poplatok sa pohybuje od 50 CHF. do 150 CHF.

 

Prečítajte si aj: Povolenie na pobyt vo Švajčiarsku

 

Okrem naturalizácie sú samozrejme aj iné cesty ako získať švajčiarske občianstvo. V prípade, že máte zákonitého mažela/manželku so švajčiarskym pasom, máte možnosť podať žiadosť po 3 rokoch stabilného manželstva, po 5 rokoch s pobytom vo Švajčiarsku a po jednom roku spoločného pobytu vo Švajčiarsku už ako manželia.

Ak žijete so svojim švajčiarskym/kou manželom/kou v zahraničí je potrebné, aby ste v spoločnom stabilnom manželstve boli až 6 rokov a mali preukázateľné väzby vo Švajčiarsku.

Dieťa narodením sa vo Švajčiarsku zahraničným rodičom nezískava automaticky švajčiarske občianstvo, ale občianstvo jedného z rodičov. Takáto osoba narodená vo Švajčiarsku sa o švajčiarske občianstvo môže uchádzať v 11 rokoch života. Spadá do kategórie osobitnej naturalizácie, kde mladí ľudia do 20 rokov sa môžu uchádzať o švajčiarske občianstvo po 10 rokoch pobytu vo Švajčiarsku.

Švajčiarske zákony umožňujú dvojité občianstvo, čo v súčasnosti neplatí pre zákony Slovenskej republiky.

 

Zdroj: www.bfm.admin.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.