bunny-sample

bunny-sample

Dotazník referenda

Švajčiarske referendum (prisťahovalectvo)


Dotazník referenda

Imigračná iniciatíva strany SVP splnila podmienky pre vyhlásenie referenda, takže aj o nej sa bude rozhodovať 9. februára 2014. Iniciatíva má za cieľ sprísniť imigračnú politiku Švajčiarska vo vzťahu ku všetkým prisťahovalcom a pracujúcim cudzincom.

Prvý prieskum, ktorý naznačuje nálady obyvateľstva by iniciatívu odmietol v pomere 55% proti, 37% za a 8% nerozhodnutých. Strana SVP je v tomto boji osamotená, pretože všetky ostatné strany hovoria iniciatíve “nie”.

Pri samotnom referende sa budú Švajčiari vyjadrovať za alebo proti trom iniciatívam. Prvá sa týka posilnenia financovania prevádzky, údržby a rozširovania železničnej infraštruktúry. Druhá má za cieľ preniesť náklady potratov, ktoré sú vykonávané iba na základe rozhodnutia ženy zo zdravotného poistenia na súkromné úhrady a tretia je predmetná imigračná iniciatíva. Až 70% voličov SVP si praje zmenu zákonov, ktoré majú naplniť cieľ iniciatívy:

  • zavedenie špeciálnej dane pre cudzincov
  • obmedzenie práva cudzincov na trvalý pobyt, inštitútu zlúčania rodiny a sociálnych dávok
  • zlúčenie obmedzujúcich kvót pre udeľovanie povolení na pobyt pre azylantov a cezhraničných pracujúcich
  • zavedenie výpočtu kvót podľa aktuálneho hospodárskeho záujmu Švajčiarska s prihliadnutím na potreby jeho obyvateľov
  • prehodnotenie bilaterálnych zmlúv, ktoré sú v rozpore s imigračnou politikou Švajčiarska

 

Prečítajte si aj: Povinná školská dochádzka na Slovensku pre deti žijúce vo Švajčiarsku

 

Síce v návrhu sa neudávajú žiadne čísla a podrobnosti, dôvody zástancov týchto opatrení sú jednoznačné. Zvyšujúca sa nezamestnanosť, zhoršujúce sa podmientky pre zamestnancov, zvyšujúce sa ceny pozemkov a nehnuteľností, ale aj poukazovanie na nezvládnutú imigračnú politiku krajín EU.

Za posledných 5 rokov sa zmenil aj pomer prisťahovalcov a imigrantov, ktorých spolu do Švajčiarka príde priemerne 70.000 ročne a až 70% z toho tvoria prisťahovalci z EU.

 

Zdroj: www.20min.ch, www.bk.admin.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.