bunny-sample

bunny-sample

Finančné pohyby na trhu

Švajčiarsko je najviac konkurencieschopná krajina sveta


Finančné pohyby na trhu

Švajčiarsko sa už po 8 krát stalo najviac konkurencieschopná krajina sveta. Vyplýva to z výročnej správy Svetového ekonomického fóra (World Economic Forum).

Správa pod názvom The Global Competitiveness Report je jednou z najkomplexnejších štúdií, ktorá sa riadi porovnávacími faktormi ekonomického rastu a konkurencieschopnosti krajín.

 Ako druhá najúspešnejšia krajina je Singapur a za ňou USA. Slovenská republika sa stala 67 a Česká republika 31 najúspešnejšou krajinou. Pozitívnou správou je, že obidve krajiny si v porovnaní s minulým rokom polepšili (SR -8, ČR -6). Tento rebríček zohráva dôležitú úlohu v investičnom prostredí sledovaných 138 krajín sveta a odzrkadľuje 12 hlavných kategórií.

Bodovanie jednotlivých kategórií prebieha v škále od 1 do 7, pričom vyššie skóre znamená lepšie hodnotenie.

12 základných kategórií

 • Inštitúcie (CH 7 miesto, SK 104 miesto, CZ 57 miesto)
 • Infraštruktúra (CH 6 miesto, SK 57 miesto, CZ 41 miesto)
 • Makroekonomické prostredie (CH 6 miesto, SK 41 miesto, CZ 21 miesto)
 • Zdravie a primárne vzdelávanie (CH 11 miesto, SK 50 miesto, CZ 27 miesto)
 • Vyššie vzdelávanie a odborná príprava (CH 4 miesto, SK 53 miesto, CZ 29 miesto)
 • Efektivita trhu tovaru (CH 9 miesto, SK 54 miesto, CZ 37 miesto)
 • Efektivita trhu práce (CH 1 miesto, SK 100 miesto, CZ 47 miesto)
 • Finančné trhy (CH 10 miesto, SK 35 miesto, CZ 24 miesto)
 • Technologická pripravenosť (CH 2 miesto, SK 44 miesto, CZ 29 miesto)
 • Veľkosť trhu (CH 39 miesto, SK 62 miesto, CZ 47 miesto)
 • Vyspelosť podnikateľského prostredia (CH 1 miesto, SK 57 miesto, CZ 30 miesto)
 • Inovácie (CH 1 miesto, SK 66 miesto, CZ 35 miesto)

 

Prečítajte si aj: Prevod hotovosti zo Švajčiarska na Slovensko

 

Švajčiarsko dosiahlo v 3 kategóriách prvenstvo (efektivita trhu práce, vyspelosť podnikateľského prostredia, inovácie), v 11 kategóriách sa umiestnilo do prvej 11 a iba v kategórii “veľkosť trhu” sa prirodzene umiestnilo na 39 pozícii.

Slovenská republika dosiahla svoje najlepšie hodnotenie (35 miesto) v kategórii “finančné trhy” a najhoršie hodnotenie (104 miesto) v kategórii “inštitúcie”.

Česká republika dosiahla svoje najlepšie hodnotenie (21 miesto) v kategórii “makroekonomické prostredie” a najhoršie (57 miesto) takisto ako Slovensko v kategórii “inštitúcie”.

 

Zdroj: www.reports.weforum.org

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

 1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
 2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.