bunny-sample

bunny-sample

Nočná ulica v Berne vo Švajčiarsku

Švajčiarsko – krajina bez hlavného mesta


Nočná ulica v Berne vo Švajčiarsku

Myslíte si, že Bern je hlavným mestom Švajčiarska? V roku 1848 sa stal Bern sídlom spolkovej vlády, takže označenie Bernu ako hlavného mesta, nie je správne.

O tejto skutočnosti vie väčšina Švajčiarov. Ani označenie spolkové mesto nie je správnym pomenovaním. Spolková ústava Švajčiarskej konfederácie z roku 1999 nedefinuje žiadny konkrétny výraz. V zákone sa spomína Bern iba ako sídlo Spolkovej rady, vlády a Spolkovej kancelárie.

Do roku 1848 sa diskutovalo o tom, či Švajčiarsko potrebuje jedno hlavné mesto alebo vhodnejšou alternatívou by bolo viacero hlavých miest. Do roku 1798 si konfederácia vystačila i bez hlavného mesta.

Ostatné štáty Európy majú svoje hlavné mestá už od 16. storočia. V histórií Švajčiarskej konfederácie sa vystriedalo viacero hlavných miest. V roku 1798 sa stalo hlavným mestom Aarau, ale trvalo to iba štyri mesiace. Onedlho získalo označenie hlavného mesta mesto Luzern. V roku 1799 bol hlavným mestom Bern a od roku 1802 Lausanne.

 

Prečítajte si aj: Založenie Švajčiarskej konfederácie

 

V roku 1803 sa uvažovalo až o šiestich hlavných mestách, a to: Freiburg, Solothurn, Bazilej, Bern, Zürich a Luzern. V roku 1848 sa konalo zasadnutie o dohode hlavného mesta a 28. novembra sa uskutočnila rozhodujúca debata, kde sa Bern, Zürich a Luzern preferovali, ale hlasy dostali i menšie švajčiarske mestá ako Aarau alebo Zofingen.

Bern je štvrtým najväčším mestom Švajčiarska. Väčší je Zürich, Ženeva a Bazilej. V kajine je viacero dôležitých inštitúcií lokalizovaných vo viacerých mestách. V Berne sa nachádza Spolkový archív a národná knižnica. V Zürichu od roku 1855 ETH Vysoká škola technická a od roku 1891 Štátne múzeum. Lausanne dostal ako cenu útechy Spolkový súd v roku 1874. Luzern je od roku 1917 sídlom Súdu pre sociálne záležitosti (dnes: sociálno-právne oddelenie Spolkového súdu) a od roku 1918 sídlom úrazovej poisťovne.

Výsledkom dohody je Švajčiarsko, ako polycentrická krajina. Politika konfederácie udržuje federalizmus, a preto rozdelila súdy, vysoké školy, múzeá a úrady do regiónov krajiny. Zohľadnila popritom i jazykové regióny.

Ženeva je sídlom medzinárodných inštitúcií, sídlom UNO od roku 1948 a stará sa o medzinárodné vzťahy. Bern postupne stratil v 20. storočí hospodársku moc, a tak sa hospodárskym centrom stali Zürich a Bazilej. Zürich sa stal zároveň centom médií, televízie a rádia.

 

Zdroj: internet

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.