bunny-sample

bunny-sample

Radiátor s regulátorom

Švajčiarsko prijalo preventívne opatrenia pre prípadný nedostatok plynu


Radiátor s regulátorom

Hrozba nedostatku plynu je jednou z najaktuálnejších tém stojacich v centre pozornosti mnohých európskych krajín. Švajčiarska vláda najnovšie vydala nariadenie, ktoré upresňuje ako postupovať v situácii, kedy by k naplneniu takéhoto scenára došlo.

Návrhy týchto nariadení spĺňajú preventívnu funkciu a svoju platnosť nadobudnú len v prípade reálneho nedostatku plynu. „Musíme zostať obozretní, situáciu nechceme zbytočne dramatizovať ale ani ju podceniť,“ povedal pre médiá člen vlády Guy Parmelin. Zároveň dopĺňa, že konečná formulácia opatrení nie je pevne stanovená, vďaka čomu zostáva dostatočný priestor na ich dodatočné prispôsobenie konkrétnej situácii. „Sme pripravení na všetky alternatívy a zároveň zostávame flexibilní.“

Jedným z opatrení, ktoré zvažuje viacero štátov EÚ, je obmedzenie interiérovej teploty. Zatiaľ čo napr. Slovensko v tejto súvislosti spomína maximum 19 °C, vo Švajčiarsku vláda predbežne počíta s interiérovou teplotou regulovanou maximálne na 20 °C. Parmelin túto hranicu zdôvodňuje nasledovne: „20 °C sa meria a reguluje jednoduchšie, a poskytuje tiež o niečo väčší pocitový komfort.“ Dodržiavať spomínanú teplotu budú povinní všetci nájomníci, ktorí majú k jej regulácii prístup. Nedodržanie tohto nariadenia by sa malo trestať v súlade s príslušnými zákonmi. O konkrétnych podobách pokút má rezort informovať koncom januára budúceho roku.

 

Prečítajte si aj: Švajčiari sa pripravujú na chladnú zimu bez dostatku plynu. Aj pokutami a väzením

 

Čo sa týka výnimiek z kvót na nákup plynu, spolková rada už nemá v pláne zaoberať sa jednotlivými výnimkami. V prípade akútneho nedostatku plynu by tak malo po novom dôjsť k okamžitému zavedeniu kvóty s minimálnym trvaním 24 hodín. Doba, počas ktorej bude kvóta v platnosti, sa môže podľa situácie predĺžiť aj na niekoľko týždňov, kým sa situácia v zásobovaní nezastabilizuje.

Medzi navrhovanými opatreniami sa ocitol aj nástroj, ktorý by v prípade nedostatku plynu umožňoval krátkodobé odstavenie väčších spotrebiteľov. Vo výsledku by sa tak v časovom rozmedzí 24 hodín mohlo naakumulovať značné množstvo ušetrenej energie. Federálna rada momentálne zisťuje, či by sa pre takýto projekt našli potenciálni dobrovoľníci. Na stole sú aj možnosti ich kompenzácií, ako aj premietnutie takýchto nákladov do výsledných sadzieb za plyn.

 

Zdroj: SRF

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.