bunny-sample

bunny-sample

Lieky

Švajčiarsko výrazne znižuje ceny liekov


Zásah Spolkovej vlády do farmaceutického trhu prináša dobré správy pre pacientov.

Od 1. decembra dôjde k poklesu cien u 350 liekov, čím sa odbúra časť finančného tlaku na domácnosti i zdravotnícke zariadenia. Toto rozhodnutie, vydané Ministerstvom zdravotníctva (BAG), znamená priemerné zníženie cien o desať percent a predstavuje okamžitú úľavu. 

Výsledkom dôkladného hodnotenia, ktoré prebehlo v priebehu tohto roka, je zistenie, že medikamenty z oblastí ako gastroenterológia, hormonálna terapia a onkológia, sú predražené. Úpravy cien, ktoré nadobúdajú platnosť s príchodom zimy, by podľa odhadov BAG mali prispieť k úsporám približne 120 miliónov švajčiarskych frankov.

Prečítajte si aj: Blíži sa termín pre zmenu zdravotného poistenia

Prevažná väčsina liekov prešla cenovým znižovaním

Podľa správy BAG, u 60 percent z kontrolovaných originálnych prípravkov boli ceny znížené. Zvyšných 40 percent prípravkov už cenu zníženú nemalo, pretože ich cena bola v porovnaní s referenčnými krajinami a inými liekmi považovaná za ekonomicky prijateľnú. Avšak, ako uvádza BAG, niektoré z rozhodnutí o znížení cien sú ešte stále predmetom odvolania držiteľov povolení, a teda konečné rozhodnutie o cenách niektorých liekov zostáva otázne. 

Kontrolované boli aj lieky spadajúce pod co-marketing, generiká a biosimiláre, pri ktorých sa rovnako ukázalo, že cenová úprava je pri 60 percentách z nich opodstatnená. Proces hodnotenia za rok 2022, ktorý je teraz definitívne uzavretý, priniesol úspory vo výške 80 miliónov švajčiarskych frankov, čo je podľa BAG o 20 miliónov viac, než sa pôvodne predpokladalo.

Trojročný cyklus hodnotenia s veľkým dopadom

Cyklus hodnotenia liekov trvá tri roky. Každoročne BAG preveruje jednu tretinu liekov hradených zo základného zdravotného poistenia, aby zistili, či sú účinné, adekvátne a hospodárne. Iba za týchto podmienok sú náklady pokryté zdravotnými poisťovňami. V dôsledku toho sa posudzujú aj ceny liekov.

Už 740 miliónov vo výslednej úspore

S aktuálnym rokom sa začal nový hodnotiaci cyklus. V predchádzajúcich dvoch cykloch, ktoré sa začali v rokoch 2017 a 2020, viedli revízie cien k úsporám v celkovej sume 740 miliónov švajčiarskych frankov, čo sa priaznivo odrazilo na základnom zdravotnom poistení. Tento trend pokračuje aj s najnovším krokom BAG, ktorý má za cieľ udržať liečbu dostupnou pre všetkých občanov.

Autor: Igor Kurek

Zdroj: SRF

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

    1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
    2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.