bunny-sample

bunny-sample

Tabuľka finančnej burzy

Švajčiarsko vzdorovalo kríze lepšie, ako iné krajiny


Tabuľka finančnej burzy

Prezident Národnej banky: Expanzívna monetárna politika umožnila Švajčiarsku zadržať efekty krízy.

Riešenie krízy sa vo Švajčiarsku z veľkej miery udialo prostredníctvom monetárnej politiky. Jean Studer, odchádzajúci prezident bankovej rady Švajčiarskej národnej banky prehlásil, že Švajčiarsko dobre vzdorovalo finančnej kríze, ktorá zmietala svet týchto ostatných 12 rokov. Opakované intervencie na devízových trhoch, ktoré boli nutné na ochranu franku, aby sa príliš neposilnil voči euru, však nafúkli emisnú bilanciu.

V piatok 26. apríla 2019 Jean Studer na valnom zhromaždení ŠNB povedal:

“Koncom roku 2011, tesne pred začiatkom môjho prezidentského mandátu, suma bilancie bola 346.1 miliárd frankov. Na konci 2018 to bolo 817.1 miliárd. To je viac než dvojnásobok za sedem rokov.”

“Veľký nárast bilancie ukazuje, že vo Švajčiarsku bola kríza z veľkej časti riešená monetárnou politikou. Využívanie týchto nástrojov prinieslo svoje ovocie, pretože Švajčiarsko odolávalo kríze lepšie, ako mnohé iné krajiny.”

Expanzia bilancie však občas priniesla i straty a nutnosť posilniť vlastné fondy na ich pokrytie. Čeliac častým kritikám kvôli nafúknutej bilancii, Jean Studer naliehal na to, že ŠNB mohla naplniť svoj mandát “len ak jej nezávislosť pri uplatňovaní nástrojov monetárnej politiky je plne zaručená. Centrálna banka pod politickým vplyvom by nemohla vykonávať svoj mandát vo všeobecnom záujme krajiny.”

V zmysle Zákona o Národnej banke z 3. 10. 2003 je mandát Národnej banky nasledovný. Ako nezávislá centrálna banka, Švajčiarska národná banka vedie monetárnu politiku krajiny. V súlade s ústavou a zákonmi sa má riadiť všeobecným verejným záujmom krajiny, dávať prioritu stabilite cien a pri výkone toho brať do úvahy ekonomickú konjunktúru. Takto určuje všeobecný rámec pre vývoj hospodárstva.

Jean Studer je prezidentom bankovej rady od roku 2012 a jej členom od 2007. Svoju funkciu opustí 30. apríla a bude nahradený štátnou radkyňou kantónu Graubünden – Grisons, pani Barbara Janom Steiner, ktorá v kantonálnej vláde spravovala rezort financií. Pán Studer bude od júla 2019 prezidentom Banque cantonale neuchâteloise (BCN). Správu priniesla v piatočnom vydaní Tribune de Genève.

 

Prečítajte si aj: Švajčiari povedali "Nie" automatickým deportáciám trestaných cudzincov

 

Dodajme, že Jean Studer je právnik, socialista, ktorý získal licenciu advokáta v 1981 a potom si odsedel 4 mesiace za odmietnutie vojenskej služby. Hneď po prepustení si otvoril advokátsku kanceláriu v meste Neuchâtel. Poslancom Veľkej rady Republiky a kantónu Neuchâtel sa stal v roku 1993, do federálnej Rady Štátov (horná komora parlamentu so 46 kreslami) bol zvolený v 1999 a predsedom komisie politických inštitúcií bol od 2003 do 2005. Po návrate do Neuchâtelu bol zvolený za štátneho radcu (člena kantonálnej vlády), kde mal zodpovednosť za dva náročné rezorty: justíciu a políciu, a financie. V roku 2009 je zvolený nanovo s rekordným skóre 64%. Predsedom vlády bol v 2009 a 2010. V roku 2012 podáva demisiu, aby sa mohol plne venovať funkcii v Národnej banke.

Švajčiarsky frank

Zdroj: Pixabay

Barbara Janom Steiner je tiež právnička. Licenciu advokáta získala v 1995 a pracovala ako nezávislá advokátka do roku 2008. Medzi 2000 a 2007 bola predsedníčkou kantonálnej sekcie ľudovej strany SVP-UDC. V rokoch 2003 až 2008 bola poslankyňou v kantonálnom parlamente. Po odchode Eveline Widmer-Schlumpf do Federálnej rady bola od marca 2008 jej následkyňou v kantonálnej vláde. V tom istom roku sa celá kantonálna sekcia ľudovej strany premenila na Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) Graubünden. Členkou bankovej rady Národnej banky je od roku 2015. Do funkcie jej prezidentky bola zvolená a nie kooptovaná štátostranou. Niet dôvodu pochybovať, že sa bude riadiť všeobecným záujmom krajiny.

Po rekordnom zisku 54 miliárd v roku 2017, v minulom roku Švajčiarska národná banka zaznamenala stratu vyše 14 miliárd. Po zisku 5.1 miliardy v prvom polroku 2018, v ďalšom kvartáli zaznamenala inštitúcia stratu 12.94 miliárd a poslednom štvrťroku ešte ďalších 6. Vlastné imanie banky bolo 85 miliárd v 2016, 137 miliárd v 2017 a 120 miliárd frankov na konci 2018. V dôsledku straty sa rezerva pre budúce rozdelenie ziskov medzi kolektivitu znížila zo 74 na 53 miliárd. Suma rozdelená medzi Konfederáciu a kantóny bude 2 miliardy v zmysle konvencie uzavretej medzi bankou a Konfederáciou na jeseň 2016 pre obdobie 2016-2020. Rozdelená suma by sa znižovala len vtedy, ak by rezerva na distribúciu klesla pod 20 miliárd. Podľa zákona môže banka použiť na dividendy maximálne 6% zisku, zbytok sa rozdelí tretinou pre Konfederáciu a dvoma tretinami pre kantóny.

 

Pôvodný zdroj: www.blog.etrend.sk 

Re-publikové so súhlasom autora a eTrend

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.