Andrej Sládkovič

Andrej Sládkovič, 1820


Priznám sa, že i mne, milovníčke slovenskej poézie, následkom posledného aktuálneho vírusového obdobia ušiel dátum narodenia nášho veľkého básnika, literáta slovenskej romantickej generácie, Andreja Sládkoviča.