Sudcovský gavel

Bezplatné právne zastúpenie vo Švajčiarsku


Jedným z vašich práv vo Švajčiarsku je aj možnosť bezplatného právneho zastúpenia, o ktoré si môžete požiadať sami alebo prostredníctvom advokáta.