Bazar

Pozvánka: Jarná burza v Zürichu


Pozývame vás na Jarnú burzu, ktorá sa uskutoční v priestoroch Centra Čechů a Slováků Curychu. Predávajte a kupujte v krajanskej komunite.