Švajčiarsky most

Nešťastia v Janove sa boja aj vo Švajčiarsku


Nešťastie v Janove zo 4. augusta 2017 má dosah aj mimo samotného Talianska. Tak ako v iných krajinách aj vo Švajčiarsku spustili prísnejšiu kontrolu všetkých mostov.