Charlie Chaplin

Filmový tulák Charlie Chaplin žil vo Švajčiarsku na brehu Ženevského jazera


Charlie Chaplin je považovaný za jedného z najväčších umelcov 20. storočia. Bol géniom komiky. Ľudia ho milovali a on miloval ľudí. Na jeho filmoch vyrastali celé generácie.