Slovenská vlajka s rukou

Dnes oslavujeme Deň zahraničných Slovákov


Od roku 1993 si 5. júla každoročne pripomíname Deň zahraničných Slovákov. Deje sa tak na základe zákona NR SR č. 241/1993 Z. z., ktorým sa tento dátum stal pamätným dňom.