Diaľnica v Zurichu

Elektronická diaľničná známka vo Švajčiarsku


Švajčiarsko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré využívajú najnovšie technologické pokroky na revolúciu v správe a využívaní diaľničných známok s úvodným zavedením e-známky.