Aurel Stodola

Slávnostné ukončenie 160 výročia narodenia Aurela Stodolu


Profesor Aurel Stodola, najznámejší Slovák vo Švajčiarsku, ktorý bol učiteľom a kolegom samotného Alberta Einsteina.