Elektromobil

Daňové zvýhodnenie pre elektromobily vo Švajčiarsku končí


Švajčiarsky parlament rozhodol o zrušení oslobodenia od automobilovej dane pre elektromobily. Toto nariadenie začne platiť od januára 2024.