Mapa vlajka Švajčiarska

Členské štáty Švajčiarskej konfederácie – kantóny


Švajčiarsku konfederáciu tvorí 26 kantónov (nem. Kantone, franc. cantons, tal. cantoni, rétorom. chantuns), ktoré sú jeho autonómnymi členskými štátmi. V nemeckom prostredí bývajú tradične označované slovom Stand – stav (v mn. čísle Stände).