Žena za počítačom

Profesijné skupiny dosahujúce alarmujúci nedostatok pracovníkov – nájdete sa medzi nimi?


Najnovšie čísla hovoria jasnou rečou – viaceré profesijné skupiny v poslednom období pociťujú akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.