Tabuľka finančnej burzy

Švajčiarsko vzdorovalo kríze lepšie, ako iné krajiny


Prezident Národnej banky: Expanzívna monetárna politika umožnila Švajčiarsku zadržať efekty krízy.