Muž opravuje batériu na umývadle

Malé opravy v prenajatom byte vo Švajčiarsku


Údržba prenajatého bytu vo Švajčiarsku prináša neraz otázku, kto je za jednotlivé opravy a výmeny materiálu v byte zodpovedný, čiže kto to v konečnom dôsledku zaplatí.