Matka s dieťaťom v náručí

Materská dovolenka vo Švajčiarsku


Platená materská dovolenka vo Švajčiarsku začína dňom pôrodu a zo zákona končí po uplynutí 98 dní (14 týždňov). Najčastejšie matka dieťaťa je oprávnená poberať materskú dávku vo výške 80% jej platu.