Tank Gepard

Nemci sa snažia presvedčiť Švajčiarov, aby povolili predaj munície na Ukrajinu


Švajčiari predávajú svoj vojenský materiál iba pod podmienkou, že na použitie v konfliktoch si od nich musí kupujúci pýtať výslovný súhlas. Nemci zatiaľ tento súhlas nezískali.