Švajčiarska príroda

Návšteva Švajčiarska


Pri vstupe do Švajčiarska ste povinný sa preukázať platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom. To isté platí aj pre deti od 15 do 18 rokov. Pri dieťati, ktoré ešte 15 rokov nedovŕšilo, je nutné predložiť jeho cestovný pas.