Nahnevaný muž

Šokovaný Slovák musí uhradiť približne 16-tis. frankov. Môže sa to stať aj vám


Neznalosť zákona neospravedlňuje nikoho a nebude to tak ani v tomto prípade. Po 4 rokoch vo Švajčiarsku má Slovák zaplatiť švajčiarskej poisťovni 16-tis. frankov.