Zástava Slovenskej republiky

Oznam Veľvyslanectva SR v Berne


Zverejňujeme informáciu k úradným hodinám konzulárneho oddelenia veľvyslanectva SR v Berne.