parlamentné voľby 2020

Srdcom doma voľby Bratislava

Blížia sa voľby do Národnej rady SR 2020


Voľby do národnej rady Slovenskej republiky boli vyhlásené na sobotu 29. februára 2020. Pre tých, ktorí sa v čase volieb nebudú nachádzať na území SR, ale volieb by sa chceli zúčastniť, je aktuálna možnosť voľby poštou. Podmienky na možnosť voľby sú štátne občianstvo SR a dovŕšený vek (18 rokov) najneskôr v deň volieb.