Chemikálie

Nebezpečné chemikálie PFAS sa našli aj vo Švajčiarsku


Švajčiarska mediálna spoločnosť SRF v spolupráci s ďalšími európskymi partnermi iniciovali projekt nesúci názov Forever Pollution Project, výsledkom ktorého je alarmujúce zistenie.