Počítač eSlužby

Elektronické nahlasovanie zmeny pobytu vo Švajčiarsku


Pomocou systému eUmzug si môžete pohodlne nahlásiť zmenu bydliska online.  Ide o zmenu bydliska do inej, ale aj o sťahovanie v rámci rovnakej obce.