Starý muž na ulici

Podpora v nezamestnanosti vo Švajčiarsku


Úrad práce vo Švajčiarsku sa označuje skratkou RAV, čo znamená Regionálny úrad práce (Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren). Na celé Švajčiarsko pripadá okolo 130 pobočiek, takže vám príslušný úrad si musíte nájsť na webstránke: www.treffpunkt-arbeit.ch