Podvodník s mobilom

Pozor na volajúcich falošných policajtov


Švajčiarskom sa šíria prípady podvodov po telefóne. Volajúci sú falošní policajti s vymysleným príbehom, na ktorého konci od vás žiadajú peniaze.