poistenie

Chorý plyšový macko

Zdravotné poistenie vo Švajčiarsku


Po pridelení povolenia na pobyt, ste povinný do 3 mesiacov uzavrieť s poisťovňou zmluvu. V podstate ste už v tej chvíli základne poistený a platiť budete spätne k prvému dňu v mesiaci, kedy vám bolo vydané povolenie na pobyt (resp. kedy ste sa nahlásili na obecný úrad “Gemeinde”), a to poisťovni, ktorú si vyberiete.