Použité poštové známky

SMS poštová známka vo Švajčiarsku


Utekáte s listom v ruke, ale pošta je už zavretá? S riešením tejto situácie vám pomôže nová služba švajčiarskej pošty (Die Post). Známku na pohľadnicu alebo list si teraz môžete zakúpiť kedykoľvek, zaslaním SMS správy.