Pečiatka

Povolenie na pobyt vo Švajčiarsku


Vycestovaním do Švajčiarska na krátku dobu, napríklad ako turista, nepotrebujete žiadne povolenie na pobyt, ale keď sa na jeho území zdržiavate súvisle dlhšie ako 3 mesiace, tak ste povinný požiadať o povolenie na pobyt.