Dokument na podpis

Pracovný posudok (Arbeitszeugnis)


Každý zamestnanec má právo žiadať od zamestnávateľa pracovný posudok, ktorému sa vo Švajčiarsku hovorí Arbeitszeugnis. Vaše právo je podložené zákonom (Art. 330a OR).