prenájom

Vyplnenie daňového priznania

Daň z prenájmu na Slovensku


Určite sa nájde veľa tých, ktorí si po odchode do Švajčiarska ponechali na Slovensku nehnutelnosť a veľa týchto nehnuteľností je zároveň v prenájme. Vlastník nehnuteľnosti je oprávnený v medziach zákona nakladať s nehnuteľnosťou, ktorá zahŕňa okrem iného aj možnosť jej prenájmu tretím osobám.