Výsledok ankety o prepravných spoločnostiach


Naše Facebook Skupiny máme tematicky rozdelené a na základe stanovených pravidiel tam vládne poriadok. Od zažiatku sme vylúčili aj reklamu prepravných spoločností.