Dôchodcovia na lavičke

Dôchodkový vek vo Švajčiarsku sa možno bude predlžovať


Súčasná hranica 65 rokov na poberanie dôchodku pre *mužov a 64 pre ženy, sa vo Švajčiarsku bude možno zvyšovať. Ako kompenzácia je v ponuke 2 týždne dovolenky naviac.