Žena nosí v šatke dieťa

Familienausweis – vaša rodinná kniha vo Švajčiarsku


Ak ste sa rozhodli zotrvať vo Švajčiarsku dlhšie, tak sa zrejme stretnete s požiadavkou, aby ste sa preukázali vašim rodným, prípadne sobášnym listom zo Slovenska. Je to napríklad v prípade, že sa vám vo Švajčiarsku narodí dieťa.