Žena v rukaviciach bije muža

Rozvod vo Švajčiarsku


Niekedy sa manželstvo končí jeho zánikom, čiže rozvodom. V dnešnej dobe to už nie je nič nezvyčajné, ale aj tak je to proces nepríjemný v tom lepšom prípade, ak je pár bezdetný, pre obe strany.